CAT | ES

CORTEN

L’anomenat acer Corten és un tipus d'acer amb una composició química particular que fa que la seva oxidació tingui unes característiques especials, les quals el protegeixen enfront de la corrosió atmosfèrica sense perdre pràcticament característiques mecàniques. Un cop iniciada la fase d’oxidació, aquest material presenta un característic to superficial que varia entre l’ataronjat i el marró fosc. Nombroses obres d'arquitectura en diversos contextos han utilitzat les particularitats estètiques de l'acer Corten. Els elements més usuals a realitzar amb aquest material són peces de mobiliari urbà com jardineres o encintats, escossells, baranes, tanques, revestiments de façana, etc. A Pidemunt el podem entregar en acabat natural, sorrejat, amb inducció accelerada de l’oxidació, vernissat, etc.

  • BANYOLES
  • BARO DE VIVER
  • BILBAO
  • COSTA BONA
  • DAMM MARISCAL
  • DR WAGNER
  • JARDINERA MAQ
  • JARDI MONTJUIC
  • MINERVA
  • RIUSEC
Click here - fbetting view betfair bonus