CAT | ES

EDIFICIS SERRA SABADELL

Viseres de protecció solar conformades per estructura d´angulars galvanitzats i emparrillats tipus tramex. Baranes de passadissos, aplacats de xapa en portes, falsos techos de religa i escala metàl·lica d´accés a coberta. Baranes de passadissos, aplacats de xapa en portes d´ascensors y falsos techos de religa.

Click here - fbetting view betfair bonus