CAT | ES

VPO NAVAS DE TOLOSA

Baranes galvanitzades de façana i escopidors de xapa plegada als balcons. Baranes de vidre de façana amb Us laterals de subjecció lacades al forn. Pèrgoles conformades per estructura tubular galvanitzada en calent i malla d´acer inoxidable AISI316 tensada. Paraments verticals de xapa plegada d´acer en safates amb subestructura posterior i fixacions ocultes. Fusteries d´acer i vidre tipus Jansen lacades al forn. Baranes d´ecala d´acer per pintar amb passamà continu d´acer inoxidable polit brillant.

Click here - fbetting view betfair bonus