CAT | ES

MICs SANT JORDI

Façana frontal (Via Augusta), formada per baranes d´acer inoxidable sorrejat i vidre, mòduls tubulars enreixats d´alumini soldat i lacat per control solar, estructura metàl·lica de façana i folrats de xapa d´acer i alumini lacades. Escala metàl·lica d´emergència amb nucli estructural folrat de xapa d´acer lacada, graonat d´acer inoxidable antilliscant, baranes de xapa plegada lacada i passamà tubular. Baranes exteriors en rampa d´accés conformades per muntants d´acer inoxidable sorrejat i lacat, passamà tubular satinat i envidrament laminar de seguretat.

Click here - fbetting view betfair bonus