CAT | ES

LA SECA - ESPAI BROSSA

Portal exterior d´accés d´estructura tubular corbada d´acer inoxidable sorrejat amb microesfera de vidre, aplacat a posteriori amb enllistonat de fusta.Mur cortina amb estructura d´acer i vidre de cambra en disposició vertical, integrant dos passeres amb terre de vidre laminar transparent. Baranes d´escala de xapa d´acer sense muntants i passamà continu d´acer inoxidable satinat.

Click here - fbetting view betfair bonus