CAT | ES

INST. BARCELONA ESPORTS

Estructura tubular per a nucli d´ascensor posteriormente folrada amb vidre laminar trempat subjectat per sistema de punts. Escala folrada amb xapa ´´damero´´ d´alumini i barana mixta acer-inox amb disseny de muntants independients, així com passamà tubular d´acer inoxidable polit.

Click here - fbetting view betfair bonus