CAT | ES

REMUNTA C/AUSIÀS MARCH

Tancaments de reixa de lames tipus Z, cobertes de vidre amb subestructura d´acer, portes de xapa i passera d´accés a coberta amb barana simple. Nova escala interior d´accés a coberta construïda mitjançant perfils UPN i graons de xapa estriada galvanizats en calent, així com barana amb passamà, muntants i travesser de platina y rodapeu de xapa plegada.

Click here - fbetting view betfair bonus