CAT | ES

ESTACIÓ ADIF TORELLÓ

Baranes d´acer inoxidable amb muntants de doble pletina i passamà tubular corbat. Doble passamà d´escala d´acer inoxidable amb bares de vidre a la sortida. Edicle d´ascensor conformat per estructura d´acer i vidre amb frontal d´acer inoxidable AISI304 satinat.

Click here - fbetting view betfair bonus