CAT | ES

ESTACIÓ ADIF SITGES

Edicle d´ascensor construït mitjançant estructura tubular d´acer, envidrament laminar transparent, així com ribets i frontal d´acer inoxidable satinat. Baranes tubulars d´acer lacades al forn amb passamà d´acer inoxidable satinat. També passamà doble d´acer inoxidable a les escales. Tanca tipus ADIF d´acer galvanitzat conformat per perfils angulars L80x60x7 disposats en diverses orientacions.

Click here - fbetting view betfair bonus